(64kB)

2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 20062012
 • Z. Rżanek-Boroch, U. Zagrajeka, D. Czajkowska, "Zastosowanie olejku z drzewa herbacianego jako substancji przeciwdrobnoustrojowej w plazmowej modyfikacji folii poliamidowo-polietylenowej", Przemysł Chemiczny 91/9 (2012),1782-1784
 • S. Jodzis, "Effective Ozone Generation in Oxygen Using a Mesh Electrode in an Ozonizer with Variable Linear Velocity", Ozone: Science & Engineering, 2012, 34: 378–386
 • P.Bednarek, M.Szafran, "Thermal decomposition of monosaccharides derivatives applied in ceramic gelcasting process investigated by the couple DTA/TG/MS analysis", J. Therm. Anal. Calorim., 109, 2012, 773-782
 • T. Kroker, T. Kolb, A. Schenk , K. Krawczyk, M. Młotek, K. Heinz Gericke, "Catalytic Conversion of Simulated Biogas Mixtures to Synthesis Gas in a Fluidized Bed Reactor Supported by a DBD", Plasma Chem Plasma Process (2012) 32:565–582

góra strony

2011

Rozdział książki
 • P. Falkowski, P. Bednarek, M. Szafran, "Saccharides in advanced ceramic processing: influence on rheological properties and application possibilities", 47-85, 2011, EKMA Krzysztof Antosik

Artykuły
 • M.Szafran, P.Bednarek, P.Piwowarski, "Application of lipase in shaping Al2O3 - mullite composites", Kompozyty, 11:1, 2011, 90-94
 • Iwanek E, Krawczyk K, Petryk J, Sobczak JW, Kaszkur Z, "Direct nitrous oxide decomposition with CoOx-CeO2 catalysts", APPLIED CATALYSIS B-ENVIRONMENTAL 2011, 106, 416-422
 • A. Danelska, M. Szafran Surface Properties of Nanoceramic Powders ARCHIVES OF METALLURGY AND MATERIALS 2011, 56, 1077-1081
 • M. Gizowska, K. Konopka, M. Szafran Properties of Water-Based Slurries for Fabrication of Ceramic-Metal Composites by Slip Casting Method ARCHIVES OF METALLURGY AND MATERIALS 2011, 56, 1105-1110
 • M. Zalewska, E. Bobryk, A. Pędzikiewicz, M. Szafran Porous ceramic Materials for Virus Filtration ARCHIVES OF METALLURGY AND MATERIALS 2011, 56, 1193-1197
 • A. Szudarska, T. Mizerski, M. Szafran Galactose Monoacrylate as a New Monomer in Gelcasting Process ARCHIVES OF METALLURGY AND MATERIALS 2011, 56, 1211-1215
 • P. Falkowski, P. Elert Application of water-thinnable photopolymerizable resin for shaping of microreactors - preliminary results ARCHIVES OF METALLURGY AND MATERIALS 2011, vol. 56, 4/2011, 1177-1183
 • W. Raróg-Pilecka, M. Karolewska, E. Truszkiewicz, E. Iwanek, B. Mierzwa Cobalt catalyst doped with cerium and barium obtained by co-precipitation method for ammonia synthesis process CATALYSIS LETTERS 2011, 141, 678-684
 • M. Montero, T. Molina, M. Szafran, R. Moreno, M.I. Nieto "Alumina porous nanomaterials obtained by colloidal processing using D-fructose as dispersant and porosity promoter" CERAMICS INTERNATIONAL 2011, , -
 • K. Schmidt-Szałowski, K. Krawczyk, J. Sentek, B. Ulejczyk, A. Górska, M. Młotek Hybrid plasma-catalytic systems for converting substances of high stability, greenhouse gases and VOC CHEMICAL ENGINEERING RESEARCH & DESIGN 2011, 89, 2643-2651
 • J. S. Syzdek, M. B. Armand, P. Falkowski, M. Gizowska, M. Karłowicz, Ł. Łukaszuk, M. Ł. Marcinek, A. Zalewska, M. Szafran, Ch. Masquelier, J. M. Tarascon, W. G. Wieczorek, Z. G. Żukowska Reversed Phase Composite Polymeric Electrolytes Based on Poly(oxyethylene) CHEMISTRY OF MATERIALS 2011, 23(7), 1785-1797
 • E. Bobryk, M. Daszkiewicz Pottery from Delos (Greece)- Estimation of Original Firing Temperature ÉTUDES ET TRAVAUX 2011, 24, 67-75
 • Górska A., Krawczyk K., Jodzis S., Schmidt-Szałowski K. Non-oxidative methane coupling using Cu/ZnO/Al2O3 catalyst in DBD FUEL 2011, 90, 1946-1952
 • W. Selerowicz, J. Piechna, T.Opalińska, B. Ulejczyk Experimental Investigation of the Dynamics and Space Range of the Gliding Arc in Three-Electrode System IEEE TRANSACTIONS ON PLASMA SCIENCE 2011, 39 (11), 2866-2867
 • S. Jodzis, J. Petryk Gas Temperature in an Ozonizer. The Computer Modeling of an Actual Discharge System IEEE TRANSACTIONS ON PLASMA SCIENCE 2011, 39(11), 2120-2121
 • S. Jodzis, J. Petryk Computer modeling of gas temperature in the ozonizer gap. Effects generated by a single microdischarge IEEE TRANSACTIONS ON PLASMA SCIENCE 2011, 39(11), 2126-2127
 • K. Krawczyk, S. Jodzis, A. Lamenta, K. Kostka, B. Ulejczyk, K. Schmidt-Szałowski Carbon tetrachloride decomposition by pulsed spark discharges in oxidative and non-oxidative conditions IEEE TRANSACTIONS ON PLASMA SCIENCE 2011, 39(11), 3203-3210
 • Jodzis S., Smoliński T., Sówka P. Ozone Synthesis Under Surface Discharges in Oxygen: Application of a Concentric Actuator IEEE TRANSACTIONS ON PLASMA SCIENCE 2011, 39(4), 1055-1060
 • S. Jodzis Application of technical kinetics for macroscopic analysis of ozone synthesis process INDUSTRIAL & ENGINEERING CHEMISTRY RESEARCH 2011, 50(10), 6053-6060
 • M. Gizowska, K. Konopka, M. Szafran Alumina matrix ceramic-nickel composites wet processing KOMPOZYTY 2011, 1, 61-65
 • A. Posmyk, H. Wistuba, P. Falkowski Kompozyty ceramiczno-węglowe przeznaczone na elementy grupy tłokowej silników spalinowych KOMPOZYTY 2011, 11 (2), 97-101
 • M. Szafran, P. Bednarek, P. Piwowarski Application of lipase in shaping Al2O3 - mullite composites KOMPOZYTY 2011, 11:1, 90-94
 • S. Jodzis, T. Smoliński, P. Sówka "Application of a concentric actuator for ozone synthesis under surface discharge conditions " PRZEGLĄD ELEKTROTECHNICZNY 2011, 87(6), 223-226
 • E. Truszkiewicz, W. Raróg-Pilecka, M. Irach, E. Iwanek, R. Narowski, Z. Kowalczyk "Studies of activated carbon-supported molybdenum-nickel catalysts for hydrodesulfurization / Badania osadzonych na węglu aktywnym katalizatorów molibdenowo-niklowych w procesie hydroodsiarczania" PRZEMYSŁ CHEMICZNY 2011, 90, 1232-1236
 • J. Sokołowski, M. Kabaciński Badanie procesu separacji substancji organicznych z drobnozdyspergowanych emulsji wodnych na ceramicznych tworzywach porowatych PRZEMYSŁ CHEMICZNY 2011, 90, 1749-1752
 • J. Sokołowski, M. Kabaciński, J. Marciniak Termiczno-katalityczne przetwarzanie zużytych poliolefin i polistyrenu do średniokalorycznego gazu energetycznego i/lub gazu syntezowego. Badania wstępne PRZEMYSŁ CHEMICZNY 2011, 90, 1767-1770
 • S. Jodzis "Zastosowanie elektrody siatkowej do syntezy ozonu w wyładowaniu stabilizowanym barierą dielektryczną Application of a mesh electrode for ozone synthesis under dielectric barrier discharge conditions " PRZEMYSŁ CHEMICZNY 2011, 90(10), 1904-1908

góra strony

2010

Rozdział książki
 • M. Szafran, P.Bednarek, T.Żmigrodzki, "Rola badań reometrycznych w formowaniu zaawansowanych tworzyw ceramicznych", 175-195, 2010, EKMA Krzysztof Antosik

Artykuły
 • Szafran M., Szudarska A., Bednarek P. "New Low-toxic Water-Soluble Monomers for Gelcasting of Ceramic Powders" Advances in Science and Technology 2010, 62, 163-168
 • Bednarek P., Szafran M., Mizerski T. "Saccharides Derivatives in Shaping of Ceramic Powders - New Monomers and Dispersants" Advances in Science and Technology 2010, 62, 169-174
 • E. Wilczkowska,K. Krawczyk, J.Petryk, J. Sobczak, Z. Kaszkur Direrct nitrous oxide decomposition with a cobalt oxide catalyst APPLIED CATALYSIS A-GENERAL 2010, 389, 165-172
 • Sentek J., Krawczyk K., Młotek M., Kałczewska M., Kroker T., Kolb T., Schenk A., Gericke K.-H., Schmidt-Szałowski K. Plasma-catalytic methane conversion with carbon dioxide in dielectric barrier discharges APPLIED CATALYSIS B-ENVIRONMENTAL 2010, 94, 19-26
 • T. Kroker, T. Kolb, K. Krawczyk, M. Młotek, A. Schenk, K.H. Gericke Catalytic Conversion of Biogas in a Fluidized Bed Reactor Supported by a DBD Frontier of Applied Plasma Technology 2010, 3 (2), 69-73
 • Bednarek P., Szafran M., Sakka Y., Mizerski T. Gelcasting of alumina with a new monomer synthesized from glucose JOURNAL OF THE EUROPEAN CERAMIC SOCIETY 2010, 30, 1795-1801
 • Falkowski P., Bednarek P., Danelska A., Mizerski T., Szafran M. Application of monosaccharides derivatives in colloidal processing of aluminum oxide JOURNAL OF THE EUROPEAN CERAMIC SOCIETY 2010, 30, 2805-2811 Konopka K., Kubiak P., Bobryk E., Szafran M. "Wpływ dodatków spoiw polimerowych na proces spiekania krzemionki biogenicznej" KOMPOZYTY 2010, 10:1, 15-19
 • Szafran M., Bednarek P., Piwowarski P. "Kompozyty ceramiczne typu Al2O3 - ZrO2 formowane z udziałem enzymów" KOMPOZYTY 2010, 10:3, 244-248
 • M. Daszkiewicz, E. Bobryk, G. Schneider Freigedreht oder Nachgedreht? METALLA 2010, 3, 32-34
 • J. Sentek, Z. Rżanek-Boroch, M. Brykała, K. Schmidt-Szałowski Organo-silicon coating deposition on polyethylene films by pulsed dielectric-barrier discharges POLIMERY 2010, LV, 127-134
 • Krawczyk K., Jodzis S., Lamenta A., Kostka K., Schmidt-Szałowski K. Study on decomposition of tetrachloromethane as a model substance in environment of spark discharge plasma/Badanie rozkładu tetrachlorometanu jako substancji modelowej w środowisku plazmy wyładowań iskrowych PRZEMYSŁ CHEMICZNY 2010, 89(8), 1101-1106
 • Z. Rżanek-Boroch, M. Buczek, A. Ilik, A. Kosiński "Wpływ zawartości fluoru na właściwości powłok osadzanych w wyładowaniu barierowym pod ciśnieniem atmosferycznym" PRZEMYSŁ CHEMICZNY 2010, 89/9, 1209-1211
 • M. Daszkiewicz, E. Bobryk, G.Schneider Composition and Technology of Lower Danube Kaolin Ware (LDKW), Examples from Novae, Bulgaria REI CRETARIAE ROMANAE FAVTORUM 2010, 41, 37-49
 • Szafran M., Bednarek P., Żmigrodzki T. Rola badań reometrycznych w formowaniu zaawansowanych tworzyw ceramicznych REOLOGIA- TEORIA I ZASTOSOWANIE 2010, , 179-195
 • M. Daszkiewicz, G. Schneider, E. Bobryk The Application of Down-Up Sampling Classification by MGR-Analysis in the Classification of Raw Materials used for Pottery Making near the Site of Meqaber Ga\'ewa (Ethiopia) ZEITSCHRIFT FUR ORIENT-ARCHAOLOGIE 2010, 3, 193-203

góra strony

2009
 • T. Kroker, T. Kolb, K. Krawczyk, M.Młotek, A. Schenk, K. Schmidt-Szałowski, K-H. Gericke Catalytic Conversion of Biogas in a Fluidised Bed Reactor Supported by a DBD Advances in Applied Plasma Science 2009, 7, 197-190
 • Młotek M., Sentek J., Krawczyk K., Schmidt-Szałowski K. The hybrid plasma-catalytic process for non-oxidative methane coupling to ethylene and ethane APPLIED CATALYSIS A-GENERAL 2009, 366, 232-241
 • M. Baranowski, E. Bobryk, M. Daszkiewicz Hellenistic black-slipped vessels from Risan, Montenegro ARCHÄOMETRIE UND DENKMALPFLEGE – KURZBERICHTE 2009, , 215-217
 • M. Daszkiewicz, E. Bobryk, G. Schneider, P. Wolf Meroitic painted mud bricks from Hamadab, Sudan ARCHÄOMETRIE UND DENKMALPFLEGE – KURZBERICHTE 2009, , 220-222
 • Danelska A., Szafran M., Bobryk E. D-fructose in deflocculation process of nano-ZrO2 Powders ARCHIVES OF METALLURGY AND MATERIALS 2009, 54, 1029-1034
 • Borysovska K., Verbylo D., Podrezov Y.U., Szafran M. The structural optimization of ceramic-organic composites ARCHIVES OF METALLURGY AND MATERIALS 2009, 54, 875-879
 • A. Górska, K. Schmidt-Szałowski, Z. Rżanek-Boroch Plazmowe przetwarzanie metanu w wędglowodory CHEMIK 2009, 6, 109-
 • Z. Rżanek-Boroch, M. Buczek, A. Ilik, A. Kosiński" Wpływ fluoru na własiwości powłok osadzanych w DBD pod ciśnieniem atmosferycznym CHEMIK 2009, 6, 201-202
 • J. Sokołowski, K. Łuczaj Technologia wytwarzania kruszywa ceramicznego z popiołów elektrownianych w piecu obrotowym pracującym w układzie współprądowym CHEMIK 2009, 6 (suplement), 157-
 • Jodzis S., Bednarek P. Zastosowanie wyładowań na powierzchni dielektryka ceramicznego do wytwarzania ozonu CHEMIK. NAUKA TECHNIKA RYNEK 2009, 6, 230-0
 • Krawczyk K. Conversion of nitrous oxide by positive pulsed corona discharge IEEE TRANSACTIONS ON PLASMA SCIENCE 2009, 37, 884-889
 • Opalińska T., Ulejczyk B, K. Schmidt-Szałowski Applications of pulsed discharge to thin – film deposition IEEE TRANSACTIONS ON PLASMA SCIENCE 2009, 37, 934-940
 • Truszkiewicz E., Raróg-Pilecka W., Schmidt-Szałowski K., Jodzis S., Wilczkowska E., Łomot D., Kaszkur Z., Karpiński Z., Kowalczyk Z. Barium-promoted Ru/carbon catalyst for ammonia synthesis: State of the system when operating JOURNAL OF CATALYSIS 2009, 265(2), 181-190
 • Syzdek J., Armand M., Gizowska M., Marcinek M., Sasim E., Szafran M., Wieczorek W. Ceramic-in-polymer versus polymer-in-ceramic polymeric electrolytes-A novel approach JOURNAL OF POWER SOURCES 2009, 194, 66-0
 • Tallon C., Jach D., Moreno R., Nieto M.I., Rokicki G., Szafran M. Gelcasting of alumina suspensions containing nanoparticles with glycerol monoacrylate JOURNAL OF THE EUROPEAN CERAMIC SOCIETY 2009, 29, 875-0
 • Gizowska, M., M. Szafran, Ł. Wasilewski, K. Konopka Gęstość i moduł Younga kompozytów otrzymywanych metodą odlewania z mas lejnych KOMPOZYTY 2009, 4, 390-395
 • M. Gizowska, M. Szafran, Ł. Wasilewski, K. Konopka Gęstość i moduł Younga kompozytów otrzymanych metodą odlewania z mas lejnych KOMPOZYTY 2009, 4, 390-395
 • Gizowska M., Szafran M. Formowanie tworzyw ceramicznych metodą odlewania MATERIAŁY CERAMICZNE 2009, 61, 173-
 • Konopka K., Danelska A., Szafran M. Characterization of Diatom Consolidation MULTIFUNCTIONAL ADVANCED COMPOSITE MATERIALS: MANUFACTURING, STRUCTURE, PROPERTIES 2009, , 110-116
 • Danelska A., Szafran M., Bobryk E. Monosaccharides in Deflocculation Process of Nanozirconia MULTIFUNCTIONAL ADVANCED COMPOSITE MATERIALS: MANUFACTURING, STRUCTURE, PROPERTIES 2009, , 311-318
 • Krawczyk K., Ulejczyk B., Song H.K., Lamenta A., Paluch B., Schmidt-Szałowski K. Plasma-catalytic reactor for decomposition of chlorinated hydrocarbons PLASMA CHEMISTRY AND PLASMA PROCESSING 2009, 29, 27-41
 • Wilczkowska E., Kowalczyk Z., Petryk J., Raróg-Pilecka W., Kaszkur Z. Catalytic decomposition of nitrous oxide POLISH JOURNAL OF CHEMISTRY 2009, 83, 515-0
 • Lamenta A., Jodzis S., Krawczyk K., Schmidt-Szałowski K. Carbon tetrachloride decomposition in spark discharge plasma POLISH JOURNAL OF CHEMISTRY 2009, 83(1), 169-174
 • Jodzis S. Investigation of ozone synthesis using a porous emission electrode in a coupled pulsed corona discharge - Surface discharge system POLISH JOURNAL OF CHEMISTRY 2009, 83(12), 2239-2244
 • Jodzis S., Kowalska A. Ozone synthesis under pulse discharge conditions PRZEGLĄD ELEKTROTECHNICZNY 2009, 85(5), 118-121
 • Raróg-Pilecka W., Kołek K., Jasenczuk E., Wilczkowska E., Truszkiewicz E., Stolecki K. Magnetite catalysts for conversion of carbon monoxide with steam made by a templating method | Katalizatory magnetytowe do konwersji tlenku węgla parą wodną otrzymywane przez templatowanie PRZEMYSŁ CHEMICZNY 2009, 88, 706-710
 • Raróg-Pilecka W., Kolek K., Jaseńczuk E., Wilczkowska E. Truszkiewicz E., Stołecki K. Katalizatory magnetytowe do konwersji tlenku węgla parą wodną otrzymywane drogą templatowania PRZEMYSŁ CHEMICZNY 2009, 88-86, 706-710
 • P. Wiśniewski Właściwości ceramicznych tworzyw porowatych z piasku kwarcowego otrzymanych metodą spiekania ziaren SZKŁO I CERAMIKA 2009, 2, 26-
 • P. Wiśniewski Wpływ temperatury spiekania na właściwości tworzyw z ZnO SZKŁO I CERAMIKA 2009, 4, 17-
 • Z. Puff, R. Sałaciński Modelowanie właściwości fizycznych mas ceramicznych przy pomocy niestandartowych surowców mineralnych SZKŁO I CERAMIKA 2009, 6, 14-
 • Legawiec-Jarzyna, M., W. Juszczyk, M. Bonarowska, Z. Kaszkur, L. Kępiński, Z. Kowalczyk, Z. Karpiński Hydrodechlorination of CCl4 on Pt-Au/Al2O3 catalysts TOPICS IN CATALYSIS 2009, 52, 1037-

góra strony

2008

Rozdział książki
 • M. Daszkiewicz, E. Bobryk, G. Schneider, "Archäokeramologische Untersuchungen an endneolithischer Keramik aus Wattendorf und Voitmannsdorf", 69-84, 2008, Verlag Dr Rudolf Habelt, Bonn

Artykuły
 • Kowalczyk Z., Stołecki K., Raróg-Pilecka W., Karpiński E., Wilczkowska E., Karpiński Z. Supported ruthenium catalysts for selective methanation of carbon oxides at very low COx/H2 ratios APPLIED CATALYSIS A-GENERAL 2008, 342, 35-
 • Raróg-Pilecka W., Miśkiewicz E., Kowalczyk Z. Activated carbon as a template for creating catalyst precursors. Unsupported cobalt catalyst for ammonia synthesis CATALYSIS COMMUNICATIONS 2008, 9, 870-0
 • Rżanek-Boroch Z., Gradkowska K., Ilik A., Kosiński A. Effect of the decamethyltetrasiloxane films deposition parameters on their properties CHEMICKE LISTY 2008, 102, 1455-1458
 • Sentek J., Rżanek-Boroch Z., Brykała M., Schmidt-Szałowski K. Deposition of gas-tight coatings on plastic films by pulsed dielectric-barrier discharges CHEMICKE LISTY 2008, 102, 1502-1505
 • J. Sokołowski, G. Rokicki, M. Marczewski, K. Szewczyk Thermal-catalytic recycling of polyolefins and polystyrene CZASOPISMO TECHNICZNE 2008, , 311-321
 • J. Sokołowski, K. Łuczaj, A. Szudarska Technology of manufacture of light ceramic aggregate from power plant ashes in rotary furnace operating in streamwise system CZASOPISMO TECHNICZNE 2008, 2-Ch, 165-
 • M. Szafran, A. Cwalińska, M. Jałbrzykowski Wpływ dodatku nowych rozgałęzionych żywic uretanowo-metakrylowych na właściwości mechaniczne i tribologiczne kompozytów ceramiczno-polimerowych do zastosowań stomatologicznych KOMPOZYTY 2008, 8, 11-14
 • K. Babski, A. Boczkowska, M. Szafran, K.J. Kurzydłowski Mikrostrukturalne uwarunkowania wytrzymałości na ściskanie infiltrowanych kompozytów ceramiczno-elastomerowych KOMPOZYTY 2008, 8, 285-290
 • M. Gizowska, M. Szafran, E. Bobryk, Ł. Wasilewski, K. Konopka Kompozyty ceramika-metal otrzymywane z wykorzystaniem ceramicznych mas lejnych KOMPOZYTY 2008, 8, 53-58
 • M. Szafran, G. Rokicki, L. Czerwińska, E. Bobryk Zastosowanie rozgałęzionych żywic uretanowo-metakrylowych w kompozytach stomatologicznych KOMPOZYTY 2008, 81, 47-52
 • P. Wiśniewski, M. Szafran, G. Rokicki Wodorozcieńczalne dyspersje polimerowe w procesie jednostronnego prasowania Al2O3 MATERIAŁY CERAMICZNE 2008, 60, 106-112
 • J. Sokołowski, M. Szafran, K. Perkowski, A. Pietrzak Usuwanie zanieczyszczeń organicznych z drobno zdyspergowanych emulsji wodnych z wykorzystaniem ceramicznych tworzyw porowatych MATERIAŁY CERAMICZNE 2008, 60, 225-228
 • Wysocka K.T., Szafran M. Zastosowanie wybranych di- i oligosacharydów w procesie upłynniania mas lejnych z nanoproszków ceramicznych MATERIAŁY CERAMICZNE 2008, 60, 266-269
 • Raróg-Pilecka W., Matczuk E., Kołek K., Łomot D. Water-gas shift reaction over magnetite catalysts obtained by the templating method with activated carbon as the template POLISH JOURNAL OF CHEMISTRY 2008, 82, 1665-
 • V. Yurkiv, M. Legawiec-Jarzyna, W. Juszczyk, Z. Kowalczyk, Z. Karpiński Metal dispersion and alloy homogeneity in highly dispersed Pt-Au-Al2O3 catalysts POLISH JOURNAL OF CHEMISTRY 2008, 82, 1711-
 • Kowalczyk Z., Stołecki K., Raróg-Pilecka W., Miśkiewicz E., Wilczkowska E., Karpiński Z. Catalytic properties of small ruthenium particles supported on carbon. Studies of carbon monoxide methanation POLISH JOURNAL OF CHEMISTRY 2008, 82, 607-0
 • K. Wysocka, M. Szafran Wpływ dodatku wybranych disacharydów na proces upłynniania mas lejnych z nanoproszku tlenku glinu PRACE KOMISJI NAUK CERAMICZNYCH - POLSKI BIULETYN CERAMICZNY. CERAMIKA 2008, 101, 107-
 • P. Falkowski, M. Szafran Wpływ budowy chemicznej wybranych monosacharydów na proces upłynniania nanoproszku tlenku glinu PRACE KOMISJI NAUK CERAMICZNYCH - POLSKI BIULETYN CERAMICZNY. CERAMIKA 2008, 101, 249-
 • P. Falkowski, M. Szafran, M. Biernat, C. de Gaetano Kompozyty ceramika-polimer o osnowie z ceramicznego tworzywa porowatego PRACE KOMISJI NAUK CERAMICZNYCH - POLSKI BIULETYN CERAMICZNY. CERAMIKA 2008, 101, 257-264
 • M. Sterczewski, P. Wiśniewski, J. Kozakiewicz, A. Koncka-Foland, M. Szafran Otrzymywanie folii ceramicznych z węglika krzemu z zastosowaniem spoiw wodorozcieńczalnych PRACE KOMISJI NAUK CERAMICZNYCH - POLSKI BIULETYN CERAMICZNY. CERAMIKA 2008, 101, 71-76
 • Ł. Walkiewicz, P. Wiśniewski, M. Biernat, M. Szafran, G. Rokicki Poliuretany anionowe w procesie prasowania Al2O3 PRACE KOMISJI NAUK CERAMICZNYCH - POLSKI BIULETYN CERAMICZNY. CERAMIKA 2008, 101, 77-82
 • P. Wiśniewski, Ł. Walkiewicz, J. Kozakiewicz, A. Koncka-Foland, M. Szafran Wodorozcieńczalne spoiwa poli(uretanowomocznikowe) w procesie prasowania Al2O3 PRACE KOMISJI NAUK CERAMICZNYCH - POLSKI BIULETYN CERAMICZNY. CERAMIKA 2008, 101, 83-
 • K. Perkowski, J. Sokołowski, M. Szafran, M. Milewski Otrzymywanie i własności ceramiki wysokoporowatej przydatnej w procesie oczyszczania emulsji wodnych z
 • zanieczyszczeń organicznych PRACE KOMISJI NAUK CERAMICZNYCH - POLSKI BIULETYN CERAMICZNY. CERAMIKA 2008, 103, 1127-
 • J. Sokołowski, M. Szafran, K. Perkowski, A. Chodkowski Badania przydatności ceramiki wysokoporowatej w procesie usuwania zanieczyszczeń organicznych z emulsji wodnych PRACE KOMISJI NAUK CERAMICZNYCH - POLSKI BIULETYN CERAMICZNY. CERAMIKA 2008, 103, 1135-
 • P. Wiśniewski Zastosowanie anionowych i kationowych dyspersji poliuretanowych w procesie prasowania Al2O3 PRACE KOMISJI NAUK CERAMICZNYCH - POLSKI BIULETYN CERAMICZNY. CERAMIKA 2008, 103, 829-
 • P. Wiśniewski, Ł. Walkiewicz Wpływ glinoorganicznego środka sprzęgającego na właściwości tworzyw ceramicznych otrzymanych metodą prasowania PRACE KOMISJI NAUK CERAMICZNYCH - POLSKI BIULETYN CERAMICZNY. CERAMIKA 2008, 103, 837-
 • P. Bednarek, D. Jach, M. Szafran, T. Mizerski Monomery akrylanowe w formowaniu tworzyw ceramicznych metodą gelcasting PRACE KOMISJI NAUK CERAMICZNYCH - POLSKI BIULETYN CERAMICZNY. CERAMIKA 2008, 103, 845-
 • P. Wiśniewski, M. Starczewski, M. Szafran, M. Biernat, G. Rokicki Badania nad zastosowaniem spoiw polimerowych do otrzymywania folii ceramicznych z Al2O3 i SiC PRACE KOMISJI NAUK CERAMICZNYCH - POLSKI BIULETYN CERAMICZNY. CERAMIKA 2008, 103, 848-853
 • P. Falkowski, M. Szafran, K. Wysocka, T. Mizerski Rola wybranych mono- i disacharydów w procesie upłynniania nanoproszków ceramicznych PRACE KOMISJI NAUK CERAMICZNYCH - POLSKI BIULETYN CERAMICZNY. CERAMIKA 2008, 103, 859-
 • P. Wiśniewski, Ł. Walkiewicz, J. Kozakiewicz, A. Koncka-Foland, M. Szafran, G. Rokicki Wpływ poli(siloksanouretanowomocznikowych) dyspersji polimerowych na właściwości mas i kształtek z Al2O3 i SiC PRACE KOMISJI NAUK CERAMICZNYCH - POLSKI BIULETYN CERAMICZNY. CERAMIKA 2008, 103, 867-874
 • M.Szafran, P. Bednarek, T.Mizerski Monosaccharides derivatives in gelcasting of ceramic powders Proceedings of Symposium I, E-MRS Fall Meeting 2008, , 138-145
 • P. Wiśniewski Dodatki organiczne we współczesnej ceramice – cz. 1 SZKŁO I CERAMIKA 2008, 1, 9-
 • P. Wiśniewski Dodatki organiczne we współczesnej ceramice – cz. 2 - Właściwości spoiw SZKŁO I CERAMIKA 2008, 2, 43-
 • P. Wiśniewski Dodatki organiczne we współczesnej ceramice – cz. 3 – Spoiwa a proszek ceramiczny SZKŁO I CERAMIKA 2008, 3, 12-
 • Z. Puff, R. Sałaciński Możliwości otrzymywania tworzywa mullitowego z udziałem nanoproszku Al2O3 SZKŁO I CERAMIKA 2008, 4, 12-

góra strony

2007
 • M. Baranowski, E. Bobryk, M. Daszkiewicz, G. Schneider Dokumentation der Waren bei keramischen Massenfunden mit Digitalkamera und Makroobjektiv ARCHÄOMETRIE UND DENKMALPFLEGE – KURZBERICHTE 2007, 85, 151-
 • M. Daszkiewicz, G. Schneider, J. Schreiber, E. Bobryk Archäokeramische Untersuchungen von Keramik aus dem Oman ARCHÄOMETRIE UND DENKMALPFLEGE – KURZBERICHTE 2007, 85, 97-
 • A. Śrębowata, M. Sadowska, W. Juszczyk, Z. Kaszkur, Z. Kowalczyk, M. Nowosielska, Z. Karpiński Hydrogen-assisted dechlorination of 1,2-dichloroethane over silica-supported nickel-ruthenium catalysts CATALYSIS COMMUNICATIONS 2007, 8, 11-
 • Kowalczyk Z., Raróg-Pilecka W., Miśkiewicz E., Szmigiel D., Kaszkur Z. Response to letter to the editor [2] CATALYSIS LETTERS 2007, 116, 169-
 • Krawczyk K., Drozdowski M., Naperty K. Nitrous oxide processing by a combination of gliding and microwave discharges CATALYSIS TODAY 2007, 119, 239-0
 • T. Opalińska, E. Kowalska, J. Radomska, B. Ulejczyk, S. Bartusek, P. Smékal Pizolityczno-plazmowa metoda niszczenia tworzyw sztucznych z odpadów elektronicznych Elektronika Warszawa 2007, 8, 108-112
 • M. Biernat, G. Rokicki, M. Szafran, A. Cwalinska Research on the synthesis and properties of multifunctional urethane-methacrylic monomers for dental composition ENGINEERING OF BIOMATERIALS / INŻYNIERIA BIOMATERIAŁÓW 2007, 67-68, 9-11
 • A. Cwalińska, M. Szafran, G. Rokicki, M. Biernat Ceramic-polymer composites for dental application ENGINEERING OF BIOMATERIALS / INŻYNIERIA BIOMATERIAŁÓW 2007, 69-72, 69-73
 • M. Daszkiewicz, E. Bobryk, G. Schneider Laboratory analysis of material recovered from sites HP45 and HP47 Gdańsk Archaeological Museum African Reports 2007, 5, 103-121
 • Schmidt-Szałowski K., Krawczyk K., Młotek M. Plasma-catalytic processes in gliding discharges JOURNAL OF ADVANCED OXIDATION TECHNOLOGIES 2007, 10, 330-0
 • Raróg-Pilecka W., Miśkiewicz E., Kępiński L., Kaszkur Z., Kielar K., Kowalczyk Z. Ammonia synthesis over barium-promoted cobalt catalysts supported on graphitised carbon JOURNAL OF CATALYSIS 2007, 249, 24-
 • Tallon C., Moreno R., Nieto M.I., Jach D., Rokicki G., Szafran M. Gelcasting performance of alumina aqueous suspensions with glycerol monoacrylate: A new low-toxicity acrylic monomer JOURNAL OF THE AMERICAN CERAMIC SOCIETY 2007, 90, 1386-1393
 • Szafran M., Konopka K., Bobryk E., Kurzydłowski K.J. Ceramic matrix composites with gradient concentration of metal particles JOURNAL OF THE EUROPEAN CERAMIC SOCIETY 2007, 27, 651-0
 • M. Szafran, G. Rokicki, M. Biernat, A. Cwalińska Wpływ dodatku rozgałęzionych żywic uretanowo-metakrylowych na właściwości kompozytów ceramika-polimer do zastosowań stomatologicznych KOMPOZYTY 2007, 7, 117-121
 • M. Szafran, E. Bobryk, M. Gizowska, G. Rosłoniec, K. Konopka Zastosowanie mas lejnych do otrzymywania kompozytów ceramika-metal z gradientem stężenia cząstek metalu KOMPOZYTY 2007, 7, 126-129
 • M. Szafran, P. Bednarek, D. Jach Formowanie tworzyw ceramicznych metodą „gelcasting” MATERIAŁY CERAMICZNE 2007, 1, 17-
 • Jodzis S., Ostapska A., Bednarek P. Dielektryk ceramiczny do elektroplazmowej syntezy ozonu w warunkach wyładowań powierzchniowych Materiały Elektroniczne 2007, T.35(3-4), 63-73
 • R. Sałaciński, Z. Puff Zastosowanie ceramizowanych kompozytów nawozowych w remediacji terenów zdegradowanych w wyniku antropopresji OCHRONA ŚRODOWISKA I ZASOBÓW NATURALNYCH 2007, 33, 133-
 • Schmidt-Szałowski K., Krawczyk K., Młotek M. Catalytic effects of metals on the conversion of methane in gliding discharges Plasma Processes and Polymers 2007, 4, 728-0
 • J. Sokołowski, G. Rokicki, M. Marczewski, J. Krajewska Fuel fractions obtained in the recycling of plastics POLISH JOURNAL OF CHEMICAL TECHNOLOGY 2007, 9, 46-50
 • K. Perkowski, J. Sokołowski, M. Szafran Usability of high porosity ceramics for the separation of oily impurities POLISH JOURNAL OF CHEMICAL TECHNOLOGY 2007, 9, 64-
 • Schmidt-Szałowski K., Krawczyk K., Sentek J., Młotek M. Plasma-catalytic system for methane conversion in gliding discharges POLISH JOURNAL OF CHEMISTRY 2007, 81, 2215-0
 • R. Narowski, A. Gołębiowski, K. Stołecki, Z. Kowalczyk Aktywny tlenek glinu otrzymany metodą szybkiej kalcynacji. Właściwości i zastosowanie PRZEMYSŁ CHEMICZNY 2007, 86, 223-
 • Raróg-Pilecka W., Magdziarz A., Stołecki K. Activated carbons as templates for formation of active catalyst phases. High-temperature water-gas shift reaction on promoted magnetite-based catalysts | Węgle aktywne jako templaty do tworzenia faz aktywnych katalizatorów. Wysokotemperaturowa konwersja tlenku węgla parą wodną na promowanych kontaktach magnetytowych PRZEMYSŁ CHEMICZNY 2007, 86, 883-
 • Raróg-Pilecka W., Owczarz K., Miśkiewicz E., Jodzis S., Gołębiowski A., Stołecki K., Kowalczyk Z. Ammonia synthesis over the ruthenium catalysts supported on carbon. Kinetic characteristics of the RuIC system promoted with barium and caesium | Synteza amoniaku na katalizatorach rutenowych osadzonych na węglu. Kinetyczna charakterystyka układu Ru/C promowanego barem i cezem PRZEMYSŁ CHEMICZNY 2007, 86(9), 893-897
 • A. Boczkowska, K. Konopka, K. Babski, M. Szafran, K. Kurzydłowski Improvement of wetting and bonding of SiO2 ceramics and urea-urethane elastomer Restorations of Buildings and Monuments 2007, 13, 199-
 • P. Wiśniewski, M. Kopczyński Zastosowanie metylocelulozy i glikolu poli(oksyetylenowego) w procesie prasowania tlenku glinu SZKŁO I CERAMIKA 2007, 2, 16-
 • E. Franczyk, Z. Puff, R. Sałaciński Możliwości otrzymywania ceramiki wollastonitowej SZKŁO I CERAMIKA 2007, 58, 14-
 • Z. Puff, R. Sałaciński Wykorzystanie kopalin towarzyszących i mineralnych surowców odpadowych w technologii ceramicznej SZKŁO I CERAMIKA 2007, 58, 32-
 • P. Wiśniewski Zastosowanie poli(alkoholu winylowego) w formowaniu tworzyw ceramicznych SZKŁO I CERAMIKA 2007, 6, 26-

góra strony

2006

Rozdział książki
 • M. Daszkiewicz, E. Bobryk, G. Schneider, "Some aspects of composition, technology and functional properties of Roman and Early Byzantine pottery from Novae Bulgaria", 189-211, 2006, Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu
 • M. Daszkiewicz, E. Bobryk, G. Schneider, "Neuassyrische Kochtopfkeramik vom Roten Haus:chemisch-mineralogische Zusamensetzung und Funktionseigenschaften", 421-437, 2006, Harrassowitz Verlag, Wiesbaden

Artykuły
 • M. Szafran, G. Rokicki New polymeric binders in ceramic processing Advances in Science and Technology 2006, 45, 453-461
 • Raróg-Pilecka W., Jedynak-Koczuk A., Petryk J., Miśkiewicz E., Jodzis S., Kaszkur Z., Kowalczyk Z. Sprawdzić ANNALS OF THE POLISH CHEMICAL SOCIETY 2006, 2 (2005), 556-559
 • Raróg-Pilecka W., Jedynak-Koczuk A., Petryk J., Miśkiewicz E., Jodzis S., Kaszkur Z., Kowalczyk Z. Carbon-supported cobalt-iron catalysts for ammonia synthesis APPLIED CATALYSIS A-GENERAL 2006, 300(2), 181-185
 • M. Daszkiewicz, G. Schneider, E. Bobryk Studies of pottery production in Selinunt (Italy) ARCHÄOMETRIE UND DENKMALPFLEGE – KURZBERICHTE 2006, , 144-
 • M. Baranowski, E. Bobryk, M. Daszkiewicz, G. Schneider Vergleich makroskopisch bestimmter Keramikwaren und chemischer Gruppierung am Beispiel römischer und spätantiker Gebrauchskeramik aus Novae und Risinium ARCHÄOMETRIE UND DENKMALPFLEGE – KURZBERICHTE 2006, , 160-
 • Schmidt-Szałowski K., Jodzis S., Krawczyk K., Młotek M., Górska A. Non-equilibrium plasma processes in heterogeneous systems at atmospheric pressure Current Topics in Catalysis 2006, 5, 39-68
 • B. Ulejczyk, L. Karpiński, M. Scholz, M. A. Ekwińska, Z. Rymuza, T. Opalińska, E. A. Żukowska, K. Schmidt-Szałowski" Deposition of silicon oxide film from tetraethoxysilane using pulsed dielectric barrier discharge CZECHOSLOVAK JOURNAL OF PHYSICS 2006, 56, B1385-
 • B. Ulejczyk, L. Karpiński, M. Scholz, M. A. Ekwińska, Z. Rymuza, T. Opalińska, E. A. Żukowska, K. Schmidt-Szałowski Deposition of silicon oxide film from tetraethoxysilane using a pulsed dielectric barrier discharge CZECHOSLOVAK JOURNAL OF PHYSICS 2006, 56 Suppl. B, 1387-1390
 • M. Daszkiewicz, E. Bobryk Early Dynastic Period Pottery from Tell Rad Shaqrah Damaszener Mitteilungen 2006, 15, 1-7
 • P. Bednarek, Z. Puff, R. Sałaciński Próba sorbowania metali ciężkich z roztworów wodnych przez rudy darniowe z nadkładu złoża węgla brunatnego „Bełchatów” GÓRNICTWO ODKRYWKOWE 2006, 48, 146-
 • R. Sałaciński, Z. Puff Analiza przydatności odpadowych surowców mineralnych z wybranych regionów Polski do otrzymywania ceramicznych kompozytów nawozowych GÓRNICTWO ODKRYWKOWE 2006, 48, 151-
 • Krawczyk K., Naperty K., Drozdowski M. Microwave reactor for nitrous oxide processing JOURNAL OF ADVANCED OXIDATION TECHNOLOGIES 2006, 9, 160-0
 • K. Schmidt-Szałowski, A. Górska, M. Młotek Plasma-catalytic conversion of methane by DBD and gliding discharges JOURNAL OF ADVANCED OXIDATION TECHNOLOGIES 2006, 9, 215-
 • Rżanek-Boroch Z., Jóźwik K. Thin films deposited from trimethylmethoxysilane JOURNAL OF ADVANCED OXIDATION TECHNOLOGIES 2006, 9, 237-0
 • Raróg-Pilecka W., Miśkiewicz E., Matyszek M., Kaszkur Z., Kepinski L., Kowalczyk Z. Carbon-supported cobalt catalyst for ammonia synthesis: Effect of preparation procedure JOURNAL OF CATALYSIS 2006, 237, 207-
 • Raróg-Pilecka W., Miśkiewicz E., Jodzis S., Petryk J., Łomot D., Kaszkur Z., Karpiński Z., Kowalczyk Z. Carbon-supported ruthenium catalysts for NH3 synthesis doped with caesium nitrate: Activation process, working state of Cs-Ru/C JOURNAL OF CATALYSIS 2006, 239(2), 313-325
 • M. Księżopolska, A. Darkowski, W. Raróg-Pilecka, D. Dłuha Removal of nitrogen oxides over catalyst by changing exhaust gases composition JOURNAL OF KONES POWERTRAIN AND TRANSPORT 2006, 13, 179-180
 • Konopka K., Szafran M. Fabrication of Al2O3-Al composites by infiltration method and their characteristic JOURNAL OF MATERIALS PROCESSING TECHNOLOGY 2006, 175, 266-0
 • J. Siejka-Kulczyk, M. Lewandowska, G. Rokicki, M. Szafran, K.J. Kurzydłowski Procesy degradacyjne w kompozytach ceramiczno-polimerowych KOMPOZYTY 2006, 6, 50-54
 • K. Konopka, M. Szafran, E. Bobryk Wytwarzanie kompozytów gradientowych Al2O3 – Fe metodą odlewania z mas lejnych KOMPOZYTY 2006, 6, 57-61
 • M. Szafran, G. Rokicki, E. Bobryk, B. Szczęsna Wpływ modyfikacji powierzchni proszku ceramicznego na właściwości kompozytów ceramiczno-polimerowych o zastosowaniu stomatologicznym KOMPOZYTY 2006, 6, 78-82
 • M. Szafran, E. Bobryk, B. Szczęsna, M. Jałbrzykowski Wpływ dodatku nanowypełniacza na właściwości mechaniczne i trybologiczne kompozytów ceramiczno-polimerowych do zastosowań stomatologicznych KOMPOZYTY 2006, 6, 83-87
 • Krawczyk K., Naperty K., Drozdowski M. Coupled discharge for nitrous oxide processing POLISH JOURNAL OF CHEMISTRY 2006, 80, 1763-0
 • Miśkiewicz E., Raróg-Pilecka W., Narowski R., Gołębiowski A., Kowalczyk Z. Thiophene hydrodesulfurization over Ni-Mo catalysts supported on graphitized active carbons POLISH JOURNAL OF CHEMISTRY 2006, 80, 1919-0
 • T. Opalińska, B. Ulejczyk, J. Sobczak, A. Biliński, K. Schmidt-Szałowski Influence of oxygen on SiO2 thin-film formation in pulsed electric discharges POLISH JOURNAL OF CHEMISTRY 2006, 80, 497-502
 • D. Jach, M. Szafran, G. Rokicki Badania nad wykorzystaniem wodorozpuszczalnych monomerów akrylanowych w formowaniu wyrobów ceramicznych metodą “gelcasting” PRACE KOMISJI NAUK CERAMICZNYCH - POLSKI BIULETYN CERAMICZNY. CERAMIKA 2006, 96, 267-274
 • K. Perkowski, J. Sokołowski, M. Szafran Parametry ceramicznych tworzyw porowatych i ich wpływ na proces separacji oleju z drobno zdyspergowanych emulsji wodnych PRACE KOMISJI NAUK CERAMICZNYCH - POLSKI BIULETYN CERAMICZNY. CERAMIKA 2006, 96, 523-530
 • M. Szafran, P.Falkowski, T. Mizerski Ceramiczne masy lejne z nanoproszku Al2O3 upłynniane z udziałem wybranych monosacharydów PRACE KOMISJI NAUK CERAMICZNYCH - POLSKI BIULETYN CERAMICZNY. CERAMIKA 2006, 96, 553-
 • K. Schmidt-Szałowski, A. Górska, M. Młotek Skojarzone procesy plazmowo-katalityczne jako metoda przetwarzania metanu PRZEMYSŁ CHEMICZNY 2006, 82, 754-
 • Kowalczyk Z., Raróg-Pilecka W. Rhutenium catalysts for synthesis of ammonia deposited on graphitized carbon supports | Katalizatory rutenowe do syntezy amoniaku osadzone na zgrafityzowanych węglach aktywnych PRZEMYSŁ CHEMICZNY 2006, 85, 124-
 • J. Sentek, M. Kuś, K. Schmidt-Szałowski Osadzanie cienkich powłok na folii polietylenowej w warunkach impulsowych wyładowań barierowych PRZEMYSŁ CHEMICZNY 2006, 85, 258-
 • Rżanek-Boroch Z., Jóźwik K., Ilik A., Kosiński A. The effect of deposition parameters on the properties of surface layers | Wpływ parametrów osadzania na właściwości powierzchniowe warstw PRZEMYSŁ CHEMICZNY 2006, 85, 748-0
 • K. Krawczyk Przemiana tlenku diazotu w plazmie nierównowagowej PRZEMYSŁ CHEMICZNY 2006, 85(8-9), 0-0
 • P. Wiśniewski, M. Szafran, Z. Gontarz Badania nad zastosowaniem NaH2PO4 do wiązania kaolinu SZKŁO I CERAMIKA 2006, 2, 10-
 • P. Wiśniewski, M. Szafran Prasowanie proszków ceramicznych SZKŁO I CERAMIKA 2006, 5, 37-
 • Z. Puff Badania nad otrzymywaniem ceramiki cynkitowej z nanoproszku tlenku cynku ZnO cz.II SZKŁO I CERAMIKA 2006, 6, 18-

góra strony
góra strony           strona główna          admin