(64kB)

Powrót

prof. dr hab. inż. Mikołaj Szafran

(4kB)

Kierownik Zakładu Technologii Nieorganicznej i Ceramiki

Członek Rady Wydziału

Gmach Technologii Chemicznej, pok 315
tel: 022 234 5586
e-mail: szafran@ch.pw.edu.pl

Działalno¶ć naukowa

Działalno¶ć badawcza koncentruje się głównie wokół projektowania materiałów ceramicznych na bazie szeroko rozumianej chemii. Badania te dotycz± głównie:
 • badania nad nowymi metodami formowania proszków i nanoproszków ceramicznych
  • badania nad syntez± i zastosowaniem nowych wodorozcieńczalnych amfifilowych spoiw polimerowych w procesie prasowania proszków ceramicznych;
  • badania nad syntez± i zastosowaniem nowych wodorozcieńczalnych amfifilowych spoiw polimerowych w procesie odlewania folii ("tape casting");
  • badania nad zastosowaniem wybranych reakcji enzymatycznych w procesie formowania proszków ceramicznych (Direct Coagulation Casting);
  • badania nad zastosowaniem flokulantów polimerowych w procesie odlewania proszków ceramicznych z zastosowaniem reakcji enzymatycznych;
  • badania nad syntez± i zastosowaniem nowych wodorozpuszczalnych monomerów w procesie odlewnia metod± "gel casting";
  • badania nad zastosowaniem mono- i oligosacharydów oligosacharydów procesie upłynniania nanoproszków ceramicznych
 • badania nad projektowaniem ceramicznych tworzyw porowatych do różnych zastosowań technicznych
 • badania nad projektowaniem i otrzymywaniem kompozytów ceramika-metal
 • badania nad nowymi kompozytami ceramika-polimer o osnowie z ceramicznego tworzywa porowatego w tym kompozytów na osnowie porowatego hydroksyapatytu z biodegradowalnymi polimerami w porach
 • kompozyty do zastosowań stomatologicznych o obniżonym skurczu polimeryzacyjnym
 • materiały gradientowe, w tym kompozyty ceramika-metal z gradientem stżenia metalu, materiały gradientowe otrzymywane metod± "tape casting", ceramiczne tworzywa porowate z gradientem porowato¶ci i wielko¶ci porów

Scieżka kariery

 • Profesor nadzwyczajny Politechniki Warszawskiej (2003)
 • Praca habilitacyjna, "Makroskopowe i mikroskopowe aspekty projektowania ceramicznych tworzyw porowatych", Wydział Chemiczny Politechniki Warszawskiej
 • Praca doktorska: "Spiekanie ferrytu Li-Mn-Mg w postaci folii", Promotor doc. dr inż. Jana F. Grębski, Wydział Chemiczny Politechniki Warszawskiej
 • Praca magisterska: "Spiekanie materiałów piezoelektrycznych pod ci¶nieniem" Wydział Chemiczny Politechniki Warszawskiej

Wybrane publikacje

1. Pawel Falkowski, Paulina Bednarek, Anna Danelska, Tadeusz Mizerski, Mikolaj Szafran, "Application of monosaccharides derivatives in colloidal processing of aluminum oxide" Journal of the European Ceramic Society 30 (2010), pp. 2805-2811,
2. Paulina Bednarek, Mikołaj Szafran, Yoshio Sakka, Tadeusz Mizerski, "Gelcasting of alumina with a new monomer synthesized from glucose", J.Eur. Ceram. Soc. , 30 (2010) 1795-1801.
3. A. Danelska, M. Szafran, E. Bobryk "D-Fructose in Deflocculation proces of nano-ZrO2 Powders", Archives of Metallurgy and Materials, Vol. 54, (2009), 1029-1034.
4. K. Borysovska, D. Verbylo, Yu. Podrezov, M. Szafran, "The structural optimization of ceramic-organic composites" Archives of Metallurgy and Materials, Vol. 54, (2009), 875-879.
5. Bednarek Paulina, Szafran Mikolaj, Mizerski Tadeusz, "Saccharides Derivatives in Shaping of Ceramic Powders - New Monomers and Dispersants", Advances in Science and Technology Vol. 62 (2010) pp 169-174
6. Szafran Mikolaj, Szudarska Agnieszka, Bednarek Paulina, "New Low-toxic Water-Soluble Monomers for Gelcasting of Ceramic Powders" Advances in Science and Technology Vol. 62 (2010) pp 163-168
7. Carolina Tallon, Dariusz Jach, Rodrigo Moreno, M. Isabel Nieto, Gabriel Rokicki, Mikołaj Szafran, "Gelcasting of alumina suspension containing nanoparticles with glycerol monoacrylate", J. Eur. Ceram. Soc.29 ( 2009) 875-880.
8. Jarosław Syzdek, Michel Armand, Magdalena Gizowska, Marek Marcinek, Elżbieta Sasim, Mikołaj Szafran and Władysław Wieczorek"Ceramic-in-polymer vs. polymer-in-ceramic polymeric electrolytes - a novel approach", Journal of Power Sources (doi:10.1016/j.jpowsour.2009.01.070)
9. Carolina Tallon, Dariusz Jach, Rodrigo Moreno, M. Isabel Nieto, Gabriel Rokicki, Mikolaj Szafran, "Gelcasting Performance of Alumina Aqueous Suspensions with Glycerol Monoacrylate : A New Low-Toxicity Acrylic Monomer", J. Am. Ceram. Soc., 90[5] 1386-1393 (2007).
10. M. Szafran, K. Konopka, E. Bobryk, K. J. Kurzydłowski, "Ceramic matrix composites with gradient concentratrion of metal particles", J. Eur. Ceram. Soc., 27 (2007) 651-654.
11. K. Konopka, M. Szafran, "Fabrication of Al2O3 - Al composites by infiltration method and their characteristic", Journal of Materials Processing Technology 175 (2006) 266-270.
12. M. Kosmulski, M. Szafran, C. Seneluta, K. Marczewska-Boczkowska, "Low-temperature ionic liquids immobilized in porous alumina" Journal of Colloids and Interface Science, 291 (2005) 214-217.
13. K. Konopka, A. Boczkowska, K. Batorski, M. Szafran, . J. Kurzydłowski, "Microstructure and properties of novel ceramic-polymer composites", Materials Letters 58 (2004) 3857-3862.
14. P. Wi¶niewski, M. Szafran, G. Rokicki, "Water Thinnable Polymeric Binders in Die Pressing of Alumina" Key Engineering Materials Vols. , 264-268 (2004) pp.125-128.
15. M. Szafran, P. Wi¶niewski, G. Rokicki, "Effect of Glass Transition Temperature of Polymeric Binders on Properties Ceramic Materials" , J. Therm. Anal. Cal., Vol. 77 (2004), 319-327.
16. M. Szafran, K. Jach, A. Tomaszewska-Grzęda, "Application of Enzymes and Flocculants in Ceramic Processing of Alumina", Key Engineering Materials Vols. , 264-268 (2004) pp.69-72.
17. P. Wi¶niewski, M. Szafran, G. Rokicki, "Water Thinnable Polymeric Binders in Die Pressing of Alumina" Key Engineering Materials Vols. , 264-268 (2004) pp.125-128.
18. M. Szafran, Z. Gontarz, P. Wi¶niewski, "Chemical Proceses in Kaolin Sintered with NaH2PO4", Journal of Thermal Analysis and Calorimetry, Vol. 74 (2003) 667-672.
19. M. Szafran, K. Jach, A. Tomaszewska-Grzęda, R. Rokicki, "Utilisation of Enzymatic Reactions in Al2O3 Powder Moulding Process", Journal of Thermal Analysis and Calorimetry, Vol. 74 (2003) 639-646.
20. K. Konopka, A. Olszówka-Myalska, M. Szafran, :"Ceramic-metal composites with an interpenetrating network", Material Chemistry and Physics, 9774,(2003), 1-4 .
21. S.A. Firstov,Yu. N. Podrezov, D.G. Verbylo and M. Szafran "Mechanical Characteristics and Fracture Bechavior of High-Porosity Laminated Alumina" , Key Engineering Materials Vols., 223 (2002) pp. 193-2000, 2002 Trans Tech Publications,Switzerland.
22. M. Szafran, G. Rokicki, "Effect of Acrylic-Styrene Copolymer Chemical Structure on the Properties of Ceramic Tapes Obtained by Tape Casting", J. Am. Ceram. Soc. 84 [6] 1231-35 (2001).
23. M.Szafran, P.Wi¶niewski, "Effect of the bonding ceramics material on the size of pores in porous ceramic materials" Colloids and Surfaces A: Physicochemical and Engineering Aspects, 179, (2001), 201-208.
24. M. Szafran, E. Bobryk, D. Kukla, A. Olszyna, Si3N4-Al2O3-TiC-Y2O3 composites intended for the edges of cutting tools, Ceramics International, 26 (2000) 579-582.
25. M. Szafran, P. Wi¶niewski, G. Rokicki, L. Łukasik, "Vinyl acetate copolymers in die pressing of alumina" Journal of Thermal Analysis and Calorimetry, vol. 66 (2001) 603-609.
26. M.Szafran, G. Rokicki, Z. Florjanczyk, E. Zygadlo-Monikowska, N. Langwald, "Water Based Polymeric Binders in Ceramic Processing". Ind. Ceramics, 20, 3, 190-192, (2000).
27. M. Szafran, E. Bobryk, A. Olszyna , "Composites with a functional gradient in the system Si3N4-Al2O3-Y2O3-TiC", Powder Metallurgy and Metal Ceramics, Vol. 38. Nos. 7-8, 325-330 (1999).
28. M. Szafran, G. Rokicki, Z. Florjańczyk, E. Zygadło-Monikowska, "New Water-Soluble Acrylic Bonding Agents for Shaping Ceramic Materials" Powder Metallurgy and Metal Ceramics, Vol. 38. Nos. 5-6, 228-231 (1999).


Wybrane recenzowane artykuły w materiałach o bardzo szerokim zasięgu

1. Pawel Falkowski, Yoshio Sakka, Mikolaj Szafran, Tadeusz Mizerski, "Monosaccharides and derivative compounds as dispersing agents for nanoparticle powders suspensions", Proceeding of the 47th Symposium on Basic Science of Ceramics, Organized by Basic Science Division, the Ceramic Society of Japan, pp. 368-369.
2. Paulina Bednarek, Yoshio Sakka, Mikolaj Szafran, Tadeusz Mizerski, "Acrylic monomers in moulding of ceramic powders by gelcasting metod", ", Proceeding of the 47th Symposium on Basic Science of Ceramics, Organized by Basic Science Division, the Ceramic Society of Japan, pp. 370-371.
3. P. Falkowski, M. Szafran, A. Temeriusz, "Effect of different subtitutent groups in monosaccharide ring on viscosity of nanometric alumina suspension", Global Roadmap for Ceramics - ICC2 Proceedings, Verona, June 29 - July 4, 2008.
4. M. Szafran, P. Falkowski, K. Wysocka, "Effect of conformation and structure of sucrose and maltose on the viscosity of nanoalumina suspension", ", Global Roadmap for Ceramics - ICC2 Proceedings, Verona, June 29 - July 4, 2008.
5. P. Wi¶niewski, M. Szafran, G. Rokicki, "Application of anionic polyurethane binders in dry pressing", Global Roadmap for Ceramics - ICC2 Proceedings, Verona, June 29 - July 4, 2008.
6. K. Perkowski, M. Szafran, J. Sokołowski, "Effect of surface modyfication of porous ceramic materiale on the separation of oil impurities", Global Roadmap for Ceramics - ICC2 Proceedings, Verona, June 29 - July 4, 2008.
7. M.Szafran, P. Falkowski, T.Mizerski, "Effect of chemical structure of saccharides on the rheological properties of nanometric alumina powders", Proc. 10th ECerS Conf., Göller Verlag, Baden-Baden, 2007, 1518-1523, ISBN: 3-87264-022-4
8. Mikołaj Szafran, Gabriel Rokicki, "New polymeric binders in ceramic processing", Advances in Science and Technology, Vol. 45 (2006) pp. 453-461.
9. A. Oziębło, K. Konopka, E. Bobryk, M. Szafran, K. J. Kurzydłowski, "Al2O3-Fe Functionally Graded Materials Fabricated Under Magnetic Field", Solid State Phenomena, Vols. 101-102 (2005), pp. 143-146.
10. Mikołaj Szafran, Katarzyna Jach, Anita Tomaszewska-Grzęda, Gabriel Rokicki, "Polymeric Flocculation of Ceramic Casting Slips with the Use of Enzymes" CIMTEC 2002-10th International Ceramic Congress and 3rd Forum on New Materials, 10th International Ceramic Congress-Part A, pp. 667-674, P. Vincencini(Editor), Techna Srl, 2003.
11. Y. Yashchyshyn, M. Szafran, J. Modelski, E. Bobryk. Investigation of the ferroelectric materials behaviour in microwave band. Proc. of the VIIth Int. Conf. CADSM'2003. February 18-22, 2003, Lviv-Slavsko, Ukraine, p.88-90.
12. YevhenYashchyshyn, Jozef Modelski, Mikolaj Szafran, "Ceramic-Polymer Ferroelectric Materials for Antenna Applications", Proceedings IVth International Conference on ANTENNA THEORY AND TECHNIQUES, 9-12 September, 2003, Sevastopol, Ukraine, pp.687-691.
13. Y. N. Podrezov, D. G. Verbylo, V. N. Sluniajev, M. Szafran, E. Bobryk, "Mechaniczeskije powiedienie poristogo słoistogo kompozita iż oksida aluminia", Trudy Instituta Problem Materialowiedienia im. I. N. Francewicza NAN Ukrainy, Seria Fiziczieskoje Materiałowiedienie, Struktura i Swoistwa Materiałow, "Elektronnaja Mikroskopija i Procznost Materiałow", Kiev, 2001.
14. M S. Legutko, T. Zenger, M.Pijanowski, M. Szafran, "Experimental investigations of new generation of cutting inserts on the basis of Si3N4" Proceeding of the tenth International Conference on Tools, ICT-2000, Miskolc, Hungary,2000
15. . Szafran, G. Rokicki, Z. Florjańczyk, E. Zygadło-Monikowska, "Nowyje wodoroztworimyje akriłowyje swiazuszczyje w procesach formowania kieramiczeskich materiałow", Poroszkovaja metallurgija, Nr 5-6, s. 145, 1999.
16. M. Szafran, E. Bobryk, A. Olszyna,"Kompozity z funkcjonalnom gradientom w sistiemie Si3N4 - Al2O3 - Y2O3 -TiC " Poroszkovaja metallurgija Nr 7-8 s. 1, 1999.
17. M. Szafran, Z. Florjańczyk, G. Rokicki, E. Zygadło- Monikowska, N. Langwald, "Water based polymeric binders in ceramic processing" 9th Cimtec - World Ceramic Congress, Ceramics: Getting into 2000 , Part B, s. 515, 1999, P. Vincenzini (Editor), TECHNA Srl, 1999.
18. A. K. Biń, A. Konopczyński, J. Raabe, M. Szafran, "Design procedure of an industrial-scale chamber for water ozonation" In" Chemistry for the Protection of the Environment ", Ed. L. Pawlowski,W. J. Lacy and J. J. Dlugosz, Plenum Press, Environmental Science Rresearch, 1991, vol. 42 p.573.
19. M. Szafran, G. Rokicki, P. Wi¶niewski, "New water thinnable poymeric binders in die pressing of alumina powders" in NATO Book Series "Funcional Gradient Materials and Surface Layers Prepared by Fine Particles Technology", pp. 75-80, Kluwer Academic Publishers, 2001, The Netherlands.
20. M. Szafran, E. Zygadło-Monikowska, G. Rokicki, Z. Florjańczyk, E. Rogalska-Jońska, P. Wi¶niewski, "Effect of Water-Soluble Alumoxycarboxylates on the Properties of Alumina Molded by Die Pressing" in NATO Book Series "Funcional Gradient Materials and Surface Layers Prepared by Fine Particles Technology", pp. 69-74, Kluwer Academic Publishers, 2001,The Netherlands.góra strony           strona główna          admin