(64kB)

Nagrody i wyróżnienia zdobyte przez pracowników, doktorantów i studentów
Zakładu Technologii Nieorganicznej i Ceramiki


 • W dniu 10 lipca 2013r. prof. dr hab. inż. Mikołaj Szafran, Kierownik Zakładu Technologii Nieorganicznej i Ceramiki Wydziału Chemicznego Politechniki Warszawskiej wybrany został na członka World Academy of Ceramics-Class Science.

  Oceniając osiągnięcia naukowe w dziedzinie ceramiki, spośród wielu kandydatur z całego ?świata, Nomination Committee, któremu przewodniczył dr. Mrityunjay Singh (NASA, USA), wybrał 14 osób. Osoby te następnie zostały zaaprobowane przez Advisory Board of the World Academy of Ceramics, którym kieruje prof. Masahiro Yoshimura (Tokyo University of Technology, Japonia) i zatwierdzone przez Academy Council kierowanej przez prof. Pietro Vincenzini (Italian National Research Institute, Włochy).

  Kandydatura prof. M. Szafrana zgłoszona została przez Prof. Krzysztofa Haberko z AGH (Kraków), natomiast recenzentami jego prac i osiągnięć byli prof. Yoshio Sakka (NIMS, Japonia) oraz prof. Yury Gogotsi ( Drexel University, USA).

  W ten sposób prof. Mikołaj Szafran został członkiem bardzo prestiżowej organizacji skupiającej około 250 najwybitniejszych naukowców z całego ?świata zajmujących się badaniami na polu szeroko rozumianej ceramiki.

  World Academy of Ceramics powołana została w 1987 roku i jest organizacjš międzynarodową ukierunkowaną na promowanie postępu w dziedzinie nauki i technologii ceramiki i jej interakcji z historią i sztuką. Wybory do Akademii odbywają się co dwa lata z zachowaniem bardzo rygorystycznych procedur oraz tzw. równowagi geograficznej.

 • Pan dr inż. Paweł Falkowski został laureatem konkursu o naukowe stypendia dla młodych doktorów Politechniki Warszawskiej CAS/23/POKL

 • Pani dr inż. Paulina Bednarek została laureatk± programu Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego "Iuventus Plus 2011" i uzyskała wsparcie finansowe na realizację własnych badań

 • Nagroda Polskiego Towarzystwa Ceramicznego dla Pana dr inż. Janusza Sokołowskiegoj za "przemysłowe wdrożenie wyników badań naukowych" otrzymana na "VIII Konferencja Polskiego Towarzystwa Ceramicznego, Zakopane, 22 - 25 wrze¶nia 2011"

 • Nagroda dla mgr inż. Magdaleny Gizowskiej za najlepszy poster Sympozjum M międzynarodowej konferencji "E-MRS Fall Meeting 2010"

 • (62kB)

 • Nagroda dla mgr inż. Magdaleny Gizowskiej za pierwsze miejsce w "Student Poster Session" konferencji "216th ECS Meeting" w 2009

 • (62kB)

góra strony           strona główna          admin