(64kB)
ARCHEOMETRIA (2kB)

Archeometria jest nauką zajmującą się badaniem przedmiotów zabytkowych, korzystając z najnowocześniejszych metod i urządzeń, jakimi dysponują laboratoria naukowe. Ze względu na specyfikę badanych tworzyw (odmienne od obecnych surowce, zmiany zachodzące (15kB)w tworzywach na skutek wielowiekowego lub wielotysięcznego zalegania w warstwie archeologicznej) konieczne jest zastosowanie specyficznej metodyki pomiarów, a prawidłowa interpretacja wyników wymaga dobrej znajomości dawnych surowców oraz dawnych technologii. Istotną kwestią jest konieczność przeprowadzania kompleksowych analiz.
Badania archeometryczne prowadzone są w naszym zespole we współpracy z Arbeitsgruppe Archäometrie, Freie Universität Berlin - dr hab. Gerwulf Schneider, dr Małgorzata Daszkiewicz. Zajmujemy się badaniami proweniencyjnymi, odtwarzaniem technologii oraz badaniem właściwości użytkowych zabytków ceramicznych ze Starego oraz Nowego Świata od okresu neolitu po późne średniowiecze. Analizowane zabytki pochodzą z prac wykopaliskowych prowadzonych przez Polskie Misje Archeologiczne oraz misje archeologiczne niemieckie. Wyniki badań są przedmiotem licznych publikacji oraz są przedstawiane na konferencjach archeometrycznych, oraz krajowych i zagranicznych konferencjach archeologicznych, takich jak np.: International Symposium ARCHAEOMETRY, Archäometrie und Denkmalpflege, European Meeting on Ancient Ceramics, Rei Cretariae Romanae Fautorum, Ogólnokrajowa Konferencja Nubiologiczna.


góra strony           strona główna          admin